Nur Heute 10% Rabatt auf Muuto Stühle. Gutscheincode: GM56T7
NY11 Bar Chair
Visu - Lounge Chair
Hang Chair
Hocker NA3

Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden van Mintroom. Deze gelden voor alle aankopen van onze producten in onze online winkel, www.mintroom.nl, en in onze concept store Mintroom Berlijn aan de Pfalzburger Straße 20, 10719 Berlijn. Door het plaatsen van uw bestelling bij ons, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn de basis voor de wettelijke overeenkomst tussen u en ons. Let wel, dit is een vertaling van de geldige Duitse voorwaarden en neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

 

Mintroom
Formfollow GmbH
Bleichstraße 77a
33607 Bielefeld
Duitsland
BTW: DE 300524212
Handelsregister Bielefeld | Duitsland : HRB 41851

 

1. Algemeen

(i) De volgende algemene voorwaarden zijn exclusief geldig voor zowel alle contracten als de gehele zakelijke relatie tussen de klant en Mintroom. Mintroom behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Mintroom. De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle contracten die afgesloten worden met Formfollow GmbH, Mintroom online of de winkel bij Mintroom Berlijn.
(ii) Klanten in het kader van deze algemene voorwaarden zijn zowel consument (particulier) overeenkomstig § 13 BGB als handelaar (commercieel) overeenkomstig § 14 Duits Wetboek.
(iii) De consument (particulier) is een natuurlijk persoon die een wettelijke transactie afsluit om goederen van Mintroom te kopen als eindgebruiker en niet in relatie tot een onderneming.
(iv) ‘Zaken’ wordt hier omschreven als het afsluiten van een wettelijke transactie tussen Mintroom en consumenten of handelaren. Voor een permanent zakenrelatie met handelaren zijn deze contractvoorwaarden zijn ook van toepassing op contracten voor vervolgtransacties zonder verdere kennisgeving. Overeenkomsten met dochterondernemingen en wijzigingen van het contract evenals toezeggingen en vertegenwoordigingen of verklaringen van onze medewerkers moeten door ons schriftelijk bevestigd worden.

 

2. Aanbiedingen en het afsluiten van contract

(i) Het tonen van goederen op het internet is niet een bindend contractaanbieding van Mintroom. Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen. Contracten komen alleen tot stand via onze schriftelijke orderbevestiging (acceptatie van een order door Mintroom). Bevestiging dat de order ontvangen is, is geen acceptatie. Wanneer een order ontvangen is, stuurt Mintroom een ontvangstbevestiging via e-mail, dit is geen orderacceptatie. De verklaring van orderacceptatie wordt alleen door Mintroom gemaakt bij het verzenden van de goederen naar de klant.
(ii) Illustraties en omschrijvingen in onze documenten (brochures, catalogi, prijslijsten, tekeningen, etc.) en getoonde patronen zijn niet bindend en zijn slechts een benadering voor het eigenlijke product.
(iii) Ontwerp, vorm en kleur kan variëren vergeleken met de afbeeldingen. Inkooporders inclusief wijzigingen en toevoegingen worden pas wettelijk bindend via onze verklaring van acceptatie.
(iv) De klant kan bestellen via Mintroom online door de volgende methode te gebruiken;

a) Klik op de knop ‘toevoegen aan winkelwagentje’ om het artikel in het winkelwagentje te plaatsen zonder enige verplichting. Alle artikelen die in het winkelwagentje geplaats worden kunnen gezien worden als gekozen wordt voor bekijk winkelwagentje. Hier kunnen artikelen worden verwijderd of gewijzigd en de verzendkosten worden getoond.
b) Als artikelen uit het winkelwagentje gekocht worden, klik op de knop ‘volgende’ om verder te gaan met het orderproces.
c) Klanten die reeds geregistreerd zijn bij Mintroom worden gevraagd om in te loggen. Nieuwe klanten worden gevraagd om individueel ordergegevens in te vullen en zich te registreren.
d) Ga verder naar de verzendopties en kies de gewenste verzendmethode en daarna betalingsmethode.
e) Voordat de order wordt afgerond, controleer of alle ordergegevens correct zijn.
f) Klik op de knop ‘koop nu’ en de order wordt afgerond. Dus een inkoopcontract aan de kant van de klant in nu bindend. Voor informatie over het afsluiten van het contract, verwijzen we u graag naar de eerste paragraaf van dit document. Verdere informatie over het orderproces kunt u online vinden onder ‘hulp en service’.

(v) De tekst van het contract wordt niet opgeslagen door Mintroom en deze kan niet worden gedownload via ons systeem nadat deze verstuurd is. De ordergegevens en het recht op herroeping welke vermeld staan op de orderbevestiging kunnen uitgeprint worden na ontvangst via e-mail. Mintroom bewaart de ordergegevens van de klant. Indien de klant de orderdocumenten kwijtraakt, kan een kopie aangevraagd worden via Mintroom, waarmee u contact op kunt nemen via mail, e-mail, fax of telefoon.
(vi) Ontvangst van de aanbieding (en dus het afsluiten van het contract), volgt normaal binnen 2 dagen na het versturen van de order in schriftelijke vorm (bijv. e-mail) als een orderbevestiging.
(vii) Indien u geen bericht ontvangt, bent u niet gebonden aan uw order. 
(viii) Het verwerken van de order en het versturen van alle vereiste informatie in verband met het afsluiten van het contract wordt automatisch uitgevoerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat bij ons geregistreerd is, correct is en dat de ontvangst van e-mails niet wordt tegengehouden door SPAM-filters.

 

3. Taal van het contract, bewaren van tekst van het contract

(i) Het contract is in de Duitse taal.
(ii) Het volledige contract wordt niet door ons bewaard. De contractgegevens kunnen geprint worden of elektronisch opgeslagen worden voorafgaande het verzenden van de order via uw browser printer opties. Bij ontvangst van de order, de wettelijk voorgeschreven informatie voor contracten op afstand en de algemene voorwaarden worden ook verstuurd per e-mail.
(iii) In geval van ordervragen die niet zijn gedaan via het online winkelwagentje systeem, bevestiging en alle contractgegevens zullen per e-mail verstuurd worden, welke kunnen worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen.

 

4. Prijzen, verzending & levering

(i) De prijzen die gelden op het moment van de order zijn van toepassing. Onze prijzen zijn inclusief btw. Invoerrechten en vergelijkbare kosten moeten door de klant betaald worden. Er geldt geen minimale orderwaarde.
(ii) Verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de aankoopprijs. Deze zijn toegankelijk via een speciaal ontworpen knop op onze website of in omschrijving van het respectievelijk artikel. Verzendkosten worden apart getoond tijdens het orderproces en worden betaald door de klant tenzij de order in aanmerking komt voor gratis verzending.
(iii) Leverings- en verzendkosten, het bedrag dat is vastgesteld aan de hand van de verstrekte informatie in relatie met de respectievelijke getoond goederen, worden berekend vanaf Mintroom dat gevestigd is aan de Pfalzburger Straße in Berlijn. Bij levering aan een klant buiten de Bondsrepubliek Duitsland, leverings- en verzendkosten zullen worden berekend aan de hand van gewicht of volumegewicht.
(iv) Andere aanvullende kosten zoals belastingen, heffingen of invoerrechten die van toepassing zijn op verzendingen buiten de EU, moeten worden betaald door de klant.
(v) Tenzij anders gespecificeerd voor individuele betalingen, Betalingsverplichtingen onder het contract moeten meteen voldaan worden.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Betalingen voor leveringen binnen Duitsland kunnen vooraf betaald worden, via Sofortüberweisung, via Nachname (onder rembours), via betalingstermijnen, via PayPal, via creditkaart of via factuur (alleen voor commerciële handelaren). Zendingen buiten Duitsland moeten vooraf betaald worden. Wanneer betaling plaatsvindt via facturatie, behoudt Mintroom het recht om een waarborgsom te eisen voor orders met een hoge waarde.

 

6. Leveringsvoorwaarden

(i) Leveringsvoorwaarden, levertijd en mogelijke leveringsbeperkingen kunnen worden gevonden in de omschrijven van het artikel of op de speciale pagina van onze website.
(ii) Het risico op onopzettelijk verlies of verslechtering van het verkochte item wordt bij wet aan u overgedragen als klant op het moment van levering, ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. Dit is niet van toepassing als u zelf het transport van de zending heeft geregeld.

 

7. Levertijden

Informatie over levertijden zijn normaal zonder verplichting. Claims voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van de overeengekomen of bevestigde levertijd zijn uitgesloten, tenzij ernstige nalatigheid of opzettelijk wangedrag door Mintroom kan worden bewezen. We hebben het recht om deelleveringen te doen van gerelateerde onderdelen. Iedere deellevering kan apart berekend worden.
Mintroom heeft geen verplichting of verantwoordelijkheid voor de duur van storingen, impact, operationele storingen of obstakels, evenals daden van God, welke veroorzaakt worden door derden en invloed hebben op de uitvoeringscapaciteit van Mintroom of onze leveranciers.
Claims voor schade door de kopers voor het niet voldoen of schending van de periode zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing als wij of een van onze agenten opzettelijk of door ernstige nalatigheid verantwoordelijk zijn voor de schade.
Mintroom kan het contract intrekken als de overeengekomen levering onmogelijk is omdat onze vorige leverancier niet voldoet aan zijn verplichtingen, tenzij we verantwoordelijk voor de vertraging van de levering van de leverancier. Als een mogelijke individueel overeengekomen leveringstijd wordt overschreden met meer dan vier weken, heeft de klant het recht om het contract in te trekken na een redelijk geachte periode. De redelijk geachte periode voor goederen op voorraad is tenminste twee weken, in andere gevallen tenminste vier weken. Handelaren zijn beperkt tot 5% van de netto orderwaarde als vertragingsschade.

 

8. Overdracht risico bij acceptatie

Verzending gebeurt naar eigen goeddunken. Overdracht van risico zal overgaan van de verkoper naar de koper op het moment van ontvangst van de goederen van het vrachtbedrijf door de koper of zijn/haar agenten. De klant moet acceptatie verklaren onmiddellijk na ontvangst, tenzij de goederen onderhevig zijn aanzienlijke gebreken en tekortkomingen welke op tijd gezien zijn volgens paragraaf 7 van deze voorwaarde. Als de bestelde goederen waren geïnstalleerd door Mintroom, verklaring van acceptie is verschuldigd op het moment dat de installatie is afgerond. Indien acceptie niet verklaard nog geweigerd is binnen 12 werkdagen na afronding, zullen de goederen als geaccepteerd beschouwd worden, waarbij de klant op de hoogte is gesteld van de implicaties van het niet communiceren binnen de termijn. Indien de klant of derden de goederen gebruiken zonder uitdrukkelijke verklaring van acceptatie en zonder kennisgeving van defecten dan zullen de goederen als geaccepteerd beschouwd worden.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

(i) Mintroom behoudt het eigendom van de goederen en deze zal niet overgaan op de koper totdat de aankoopprijs van de goederen volledig betaald is.

Totdat het eigendom van de goederen wordt overgedragen:
a) Is Mintroom bevoegd om de goederen of deel van de goederen terug te nemen, te verkopen of op aan andere manier kwijt te raken;
b) Mintroom, haar agenten en medewerkers hebben het recht om ten alle tijden en zonder kennisgeving toegang te verschaffen tot enig eigendom waar goederen of deel van de goederen worden opgeslagen, of waar we geloven dat deze worden opgeslagen;
c) De koper zal de goederen op een correct manier opslaan na tevredenheid van Mintroom wat aangeeft dat de goederen eigendom blijven van Mintroom en;
d) De koper zal de goederen verzekeren voor hun volledige vervangingswaarde en ervoor zorgen dat Mintroom genoemd wordt in de verzekeringspolis als schade begunstigde.

(ii) Ongeacht of de goederen eigendom blijven van Mintroom, het risico zal worden overgedragen aan koper op moment van levering.

 

10. Annulering en retours

Uw recht op intrekking als consument

Als u niet tevreden bent met ons product of u heeft zich bedacht, heeft u het recht om het product binnen 14 dagen te retourneren. Om uw recht op het retourneren of annuleren uit te oefenen moet u contact met ons opnemen met uw verklaring voor het intrekken. U kunt gebruik maken van de bijgevoegde retourformulieren die u hierbij helpen of u kunt direct contact met ons opnemen voor assistentie. Graag Mintroom zo snel mogelijk informeren binnen de 14-daagse retourperiode over mogelijke veranderingen of problemen die u heeft.

E-mail: hello@mintroom.nl
Post: Mintroom, Mintroom Returns, Pfalzburger Straße 20, 10719 Berlijn | Duitsland
Telefoon: +31(0)20-808 7291

Mintroom accepteert alleen het retourneren van ongebruikte producten in de originele verpakking. Als het retourneerde product beschadigd is of tekenen vertoont van gebruik, zal de retour niet terugbetaald worden.

14 dagen recht op intrekking
U heeft het recht om van gedachte te veranderen binnen 14 dagen na ontvangst van uw order zonder opgave van reden.

De retourperiode is 14 dagen vanaf de dag dat:
1. U of uw vertegenwoordiger bezit heeft gekregen van uw order, of
2. Wanneer u of uw vertegenwoordiger via derden anders dan de vervoerder, bezit heeft gekregen van het laatst ontvangen item indien u meerdere producten heeft besteld in een enkele bestelling en waarbij deze afzonderlijk zijn geleverd;
3. U of uw vertegenwoordiger (derden anders dan de vervoerder) heeft het laatste onderdeel van een besteld product ontvangen welke geleverd is in meerdere items of onderdelen.

Consequenties van annulering
Als u uw order retourneert zullen wij alle betalingen terugstorten inclusief verzendkosten (exclusief de aanvullende kosten van retourneren behalve die door ons worden aangeboden) binnen 14 dagen na datum dat wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze betaling zullen wij dezelfde betalingsmethode toepassen die u gebruikt heeft in de originele transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen; in geen enkel geval zal u een vergoeding hoeven te betalen voor deze terugbetaling.
Totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, kunnen wij de terugbetaling achterhouden. U moet de goederen onmiddellijk retourneren en zeker niet later dan 14 dagen na de datum waarop u ons geïnformeerd heeft over de annulering van dit contract. U zult de directe kosten voor het retourneren van de goederen betalen.

Goederen die niet retour gezonden kunnen worden
Het recht op retourneren of annuleren is niet van toepassing op orders voor het leveren van gepersonaliseerde goederen, gemaakt op bestelling of welke duidelijke gemaakt zijn volgens de persoonlijke eisen van de klant.

 

11. Schade/retours

(i) De klant moet de geleverde items zorgvuldig controleren, goederen met duidelijke schade aan de verpakking of inhoud moeten direct gemeld worden aan de vervoersdienst en aan Mintroom, via telefoon, e-mail, fax of post.
(ii) Klanten worden verzocht om de retours naar ons te sturen in de originele verpakking.
(iii) Orders via vrachtvervoer worden strikt geretourneerd door de vrachtvervoerder. In dit geval vragen wij u om contact op te nemen met Mintroom (via telefoon, schriftelijk of e-mail) om geschikte maatregelen te treffen. Om schade te voorkomen verzoeken wij ook dat u geen retours verstuurt via pakketdienst omdat artikelen die verzonden worden als vracht, zelfs in hun originele verpakking, niet geschikt zijn vanwege gewicht, breekbaarheid of afmeting.
(iv) Het niet respecteren van de hierboven vermelde punten doet geen afbreuk aan uw recht op intrekking als een consument. Ter aanvulling, het gebrek om niet voldoen aan een claim of om contact op te nemen met Mintroom heeft geen invloed op de wettelijke of contractuele garantie en aansprakelijkheid claims van de klant als een consument.
(v) Als de klant een handelaar is overeenkomstig § 1 HGB dan de verplichting om te inspecteren en kennisgeven te doen van defecten is in overeenstemming met § 377 HGB. De goederen zullen als goedgekeurd worden beschouwd als de klant nalaat zich te houden aan de claimprocedures die hierin geregeld zijn.

 

12. Slotvoorwaarden

(i) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Bindende regelgeving van de Staat waar de klanten woonachtig zijn, hebben geen invloed. In de omgang met consumenten binnen de Europese Unie, het recht van de verblijfplaats van de consument kan van toepassing zijn als het verplicht is voor consumentenwetgeving.
(ii) De geldigheid van het Verdrag van de Verenigde Nations op contracten voor de internationale verkoop van goederen (CIGS) is uitgesloten, zelfs bij grensoverschrijdend verkeer.
(iii) De bevoegde rechtbank voor alle wettelijke geschillen is in Bielefeld indien de klant een handelaar of zakelijke instelling is onder publieke of particuliere wet. Voor consumenten die niet gevestigd zijn in Duitsland of een ander land van de Europese Unie is Bielefeld ook de bevoegde rechtbank. In alle andere gevallen is de statutaire plaats van jurisdictie van toepassing.

Indien een bepaling in de voorwaarden of andere contractuele overeenkomsten ongeldig is of wordt, zal dit niet de geldigheid van de andere bepalingen in het contract aantasten. Vervangende bepalingen zullen worden toegevoegd die van zoveel mogelijke gelijke strekking zijn.

 

13. Gegevensbescherming

Welkom op onze website!

We stellen veel waarde aan uw privacy en benadrukken respect voor uw privacy. Daarom informeren we u hieronder over het gebruik van persoonlijke gegevens wanneer u gebruikt maakt van onze website.

Anonieme gegevensverzameling
U kunt de websites van Mintroom bezoeken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. We bewaren geen persoonlijke gegevens in dit kader. On uw aanbieding te verbeteren, evalueren wij statistische gegevens die niet van invloed zijn op uw als persoon.

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonlijke gegevens
We verzamelen alleen persoonlijke gegevens (individuele details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifiek of bepaalbare natuurlijk persoon) in de mate dat die door u verstrekt zijn. Het verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens is alleen voor het voldoen en afronden van uw order, evenals het behandelen van uw verzoeken. Nadat het contract is afgerond, worden alle persoonlijke gegevens bewaard waarbij rekening gehouden wordt met belastingplichtige en commerciële bewaartijden, na deze periode worden deze verwijderd tenzij u akkoord gaat dat deze verder verwerkt en gebruikt wordt. 

Overdracht persoonlijke gegevens
Mintroom draagt uw gegevens niet over aan derde zonder uitdrukkelijke toestemming. Behalve aan onze servicepartners, die deze nodig hebben voor het verwerken van het contract. In deze gevallen voldoen wij strikt aan de vereisten van de Federale Gegevensbeschermingswet. De omvang van dataoverdracht is beperkt tot aan minimum.

Cookies
Onze website gebruikt zogenaamde cookies op verschillende plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bewaard worden op uw computer door uw browser. Cookies zorgen ervoor dat onze aanbieden meer gebruiksvriendelijk zijn, effectief en veilig. Verder stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te identificeren om u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Toegang, rectificatie, blokkeren en verwijderen van gegevens
Ten alle tijden heeft u het recht op vrije informatie over uw bewaarde gegevens, evenals het recht op rectificatie, verwijdering of blokkering. U kunt contact met ons opnemen op aanvraag. U kunt de contactgegevens terugvinden in onze imprint.